"Książki to także świat i to świat, który człowiek

sobie wybiera, a nie na który przychodzi."